Tjenester

Tjenester utføres på: 
Yrkesfartøy, ferge, hurtigbåt, arbeidsbåter, arbeidsflåter, fiskeoppdrettsflåter, generatorsett, anleggsmaskiner, samt lystbåter og annet med mekanisk fremdriftsmaskineri.
 • Befaring – med utarbeidelse av rapporter ved havari på motor, gir og hydraulikk.
 • Feilsøking – på motorstyring, dieselsystemer, og el. komp. på motor og gir.
 • Overhaling – av hydraulikk, hydrauliske motorer og vinsjer, samt hydr.systemer.
 • Service  – på generatorer, motor, gir, propellaksling.
 • Montering – av generatorer, generatormotorer, generatorsett og ventilasjonsanlegg.
 • Vedlikehold – og utarbeidelse av rapport for anbefalt vedlikehold.
 • Filterskift – av oljefilter og dieselfilter.
 • Demontering  – og bytting av dieselpumper og dieselinjectorer.
 • Oppretting  – mellom motor gir, propellaksling og pumper
 • Prosjektledelse – Ved større ombygginger på oppdrettsanlegg og flåter.
 • Klassing – bistand og klargjøring til Skipskont. årlige godkjenning av yrkesfartøy