Kenneth Nordanger Fjeldstad

Maskinoffiser, skipselektrisk, hydraulikk, marinteknisk drift.

 

En meget allsidig  maskinsjefNordanger280_web

Han har god kompetanse og erfaring innen alle typer mekanisk arbeid, feilsøking på tvers av disipliner,  arbeid med skips elektriske systemer, hydraulikk og kontrollarbeid.
Han har utført arbeid Offshore og Onshore både i Norge og internasjonalt.

Utdanning

Utdannet maskinoffiser ved Bergen Maritime fagskole.
Påbygg bachelor i marinteknisk drift ved Høyskolen i Vestfold.

Fagbrev maskinarbeider.
Fagbrev motormann.

Erfaring

5 år som maskinist for rederier som:
Torghatten Nord, Seistar Holding AS, Farstad Shipping AS, DOF og Golden Energy Offshore.
1 års vikariat som overingeniør i Sjøfartsdirektoratet Operativt tilsyn avdeling Bergen
1,5 år som servicemekaniker hos HyCom AS
1 år som motorpasser i BNR
3 år som maskinarbeider ved NOMEK maskinverksted

Annet

Innehar alle påkrevde kurs og sertifiseringer for å seile som maskinsjef i passasjertrafikk og kommersiell skipstrafikk.

Sertifikater

Kompetansebevis for Maskinoffiser M1 ubegrenset iht STCW 1978 med Manilla 2010 tillegg.
LNG Advanced
IMO80 Sikkerhetskurs
Assessor sertifikat for opplæring ombord.
Grunnleggende sikkerhetskurs for marinoffiserer.
D5L – fritidsskippersertifikat for båter intil 79 fot.
Trucksertifikater opp til 10 Tonn.
Gyldig helseerklæring for skipsoffiser ingen begrensninger.
Utfyllende CV med flere næringsspesifikke sertifikater, samt referanser sendes på forespørsel.

Lest (2713)