Kenneth Nordanger Fjeldstad

Maskinsjef, automasjon, dokking, vetting, inspeksjoner og kontroller

 

En meget allsidig maskinsjefNordanger280_web

En allsidig maskinsjef med erfaring fra en lang rekke segmenter innen det maritime miljøet.

Kenneth har god kompetanse og erfaring innen alle typer mekanisk arbeid. Han er i tillegg god på feilsøking på tvers av systemer, ledende arbeid på skipselektriske kraftsystemer, og kontroll systemer. Han utfører også kontroll og inspeksjon av fartøy, samt system tester.

Han har utført arbeid Offshore og Onshore både i Norge og internasjonalt.

Utdanning

Utdannet maskinoffiser ubegrenset ved Bergen Maritime fagskole.
Bachelor i marinteknisk drift ved Høyskolen i Vestfold.

Fagbrev maskinarbeider.
Fagbrev motormann.

Erfaring

Maskinsjef/Maskinist på fartøystyper som AHTS,PSV, MPSV, LFC, RO-Pax, for rederier som:
Torghatten Nord, Seistar Holding AS, Farstad Shipping AS, DOF og Golden Energy Offshore, Color line.
Overingeniør i Sjøfartsdirektoratet Operativt tilsyn avdeling Bergen Uanmeldte tilsyn, kontroll og inspeksjoner, dokking, havari og miljøprosjekt.
Serviceengineer ved HyCom AS
Motorpasser BNR hurtigbåter og passasjerskip.
Maskinarbeider ved NOMEK maskinverksted

Annet

Innehar alle påkrevde kurs og sertifiseringer for å seile som maskinsjef i passasjertrafikk og kommersiell skipstrafikk.

Sertifikater

Kompetansebevis for Maskinoffiser M1 ubegrenset iht STCW 1978 med Manilla 2010 tillegg.
FSE
LNG Advanced
IMO80 Sikkerhetskurs
Assessor sertifikat for opplæring ombord.
Grunnleggende sikkerhetskurs for marinoffiserer.
D5L – fritidsskippersertifikat for båter intil 79 fot.
Trucksertifikater opp til 10 Tonn.
Gyldig helseerklæring for skipsoffiser ingen begrensninger.
Utfyllende CV med flere næringsspesifikke sertifikater, samt referanser sendes på forespørsel.